Dua

Dua insanlar ile yaratıcı arasında yüzlerce yıldır tek taraflı iletişim aracı olmuştur. İnsanlar isteklerini, şükranlarını, dileklerini ve iyi niyetlerini yaratıcılarına ulaştırmak adına dua yöntemine başvurmuşlardır. Dua bazen bir kaçış yolu, bazen bir arayış yoludur. Bazen Allah’ı bulmak onu anlamak, bazen de sıkıntımızı ona anlatmak için başvurduğumuz bir yöntemdir.

Duanın her dinde olduğu gibi dinimizde de yeri büyüktür. Öyle ki yüce rabbimiz benden isteyin buyurmaktadır. Ama insanlar bazen dualarına cevap alabilmekte bazen alamamaktadır. Bu yüce rabbimizin en iyi bileceği şeydir. Şayet biz bir şeyi iyi niyetle ve tüm kalbimizle istiyor olabiliriz ama bunun hayırlı yada şer olduğunu ancak yüce rabbimiz bilebilir. Bizim yapabileceğimiz tek şey daha kuvvetli dualar etmek ve rabbimizin kabul etmesini beklemektir.

Medyumların yaptıkları işlemlerin çoğu da zaten bu amaca hizmet amaçlı yapılır. Yani yaptıkları ile aslında Allaha daha kuvvetli dualar ederler. Daha kuvvetli dualar etmemizi sağlarlar. Allaha daha kuvvetli dualar ederek ondan daha başka canlıları yönetme izni isterler. Şayet Allah bu dualar cevap verirse kişilere yardım ederler. Ancak bir medyumun duası sıradan bir kişinin duasına göre daha güçlü ve Allah tarafından daha kabul edilebilir olur.

Sonuç olarak onlar temiz kalplilikleri ve Allaha olan inançları imanları yüzünden Allah tarafından seçilmiştirler. Allah da onların isteğini bir kişinin isteğini yerine getirmesinden daha kolay bir şekilde getirirler. İnsanlar dua ederken genelde bir niyet ile ederler dualarını. Yani o secdeye varıp Allahtan isterler ve bunu namaz kıldıkları için ya da şöyle deyim Allah’ın bir emrini yerine getirdikleri için isterler. Allah’ta bu yüzden kişilerin dualarını kabul etmeyebilirler.

Örneğin siz kendiniz için dua ettiğinizde nasıl o şey gerçekleşmiyor ama başkası için dua ettiğinizde oluyorsa medyumların yaptığı da öyle diyebiliriz. Tabii bahsettiğimden biraz daha güçlü bir dua. Başkası için ettiğiniz duanın kabul olmasının nedeni kendiniz için bir şey istemiyor oluşunuz. O kişinin isteğinin yerine gelmesinin size hiçbir faydası olmayacak onu tamamen iyi niyetle o kişi için istiyorsunuz ve o dua bu yüzden kabul oluyor aslında. Medyumlarda ettikleri dualar ile sizlere yardım etmeyi amaçlarlar.

Ya Afüvv mağfiret ve allah rızası kazananlardan olmak

Yâ Afüvv celle celalühü; Günahları affedici.Affı çok olan.Kullarının günahlarını tamamen silen,affeden.

“Ya Afüvv celle celalühü” İsm-i şerifi her gün(156) defa zikreden kimse,güzel ahlak sahibi olur.Allah-u Te’âlâ’nın mağfiretine nail olur,Allah-u Te’âlâ’nın rızasını kazanan kullardan olur.
Nefsini dize  getiremeyen kimseler her gün(156) defa ” Yâ Afüvv celle celalühü” ismi şerifini zikrederler ise nefsine hakim olurlar.
Her gün (2000) defa ” Yâ Afüvv celle celalühü”  ismi şerifi zikreden kimseler,Allah-u Te’âlâ’ya karşı işlemiş olduğu günahlardan ziyadesi ile utanır,günahl işlemekten çekinir.İlahi affın tesirini de hisseder.

Rabbim günahlarımızı affedip,günah işlamekten ve nefsimizin şerrinde bizleri korusun .Amin