Cin Musallatı

Cinler farklı bir boyutta bulunan ve o boyutta seyahat eden Ruhani canlılardır. Onlar da Allah tarafından yaratılmıştır ancak biz insanlar gibi çamurdan değil ateşten yaratılmışlardır. Onlar da insanlar gibidir insanlardan farkları sadece farklı bir boyutta oluşları ve normal insan gözlerinin onların göremiyor oluşu.

Cinler, insanları korkutmayı, vesvese ve şüpheye düşürmeyi, aciz ve çaresiz bırakmayı severler, kendilerine yalvarılmasından hoşlanırlar. Halef, selef meselesi bu konuda tesirli bir sebeptir. Yani, insan yaratılmadan evvel yeryüzünde cinlerin hakimiyeti vardı. Mantık, muhakeme, iz’andan uzak cin toplulukları yeryüzünü fesat ve savaşa boğdular. Sonra üzerlerine halife olarak insan geldi. Kafir cinler insanlara rahatsızlık verirken bu zarar insanın bünyesine, yapısına göre değişir. Yoksa cinler, her insana gidip zarar veremez.

CİNLER ALEMİ

Cin, insana tasallut edince, onu korku, ürperti hisleriyle sefahat ve kötü alışkanlıklara sevk eder. Yani, sıkıntı ve korku, endişe ve ürperti ile insan ibadeti terk eder; içkiye, kötü alışkanlıklara, intihar etme duygusuna müptela olur. Böyle bir cin tasallutuna maruz kalan kişiler, eğer iyi niyetli, ihlaslı ve metafizik aleme kabiliyeti olan kişilere rast gelirse, Allah’ın (c.c.) izniyle şifa bulabilir. Sadece dindar olmak yeterli değildir; bazı medyumluk kabiliyetlerinin de olması gerekir. Bu olayların hepsi ilmidir. Ayrıca tılsımat-ı Kur’aniye, ehil kimseler vasıtasıyla cinlerin tasallutuna uğramış insanlara yardımcı olabilir.

Eğer bir cin Müslüman ise Müslüman Cin, Müslüman değilsin kafir cin olarak adlandırılır. Müslüman cinler gene kendileri gibi Müslüman olan varlıklara yardım eder. Kafir olan cinler insanlara musallat olurlar ya da onlara kötülük etmeye çalışırlar. Medyumlar, cinleri yönlendirerek istenilenin yapılmasının sağlayabilirler. Cinlerin dini veya görüşü fark etmeksizin medyumlar onları yönlendirebilir. Medyumlar cinleri kullanarak iyi işlemlerde yapabilirler, kötü işlemlerde yapabilirler.

Yani bir kişiye musallat olmasında sağlayabilirler, onu korumalarını, kollamalarını da sağlayabilirler. Cinler ve insanlar arasındaki yaşam tarzları da birbirine çok yakın olsa da bazı Üstün özellikleri vardır. Bu özellikler hızlı hareket edebilmeleri, geleceği görebilmeleri ve bazı konularda üstünlük sağlayabilmeleri. Bundan kastımız nedir diye soracak olursanız bir kişinin enerjisi ile oynama yapabilirler. O kişiye yaklaşan kişileri uzaklaştırabilirler. Tabiri caizse kısmetini kapatabilirler.

CİNCİ MEDYUM

Tabii bunun sadece bir medyumun emriyle de yapmıyor olabilirler. Yani kendi zevkleri için, kendilerini tatmin edebilmek için sizin üstünüzde etkinlik kurabilirler ya da insanlarla yaşam tarzı olarak aynı oldukları için insanlara Aşık olabilirler. Bu durumda cinler gene kişinin hayatına müdahale de bulunabiliyorlar. Medyumlar bu konuda cinlere müdahale edip sıkıntıyı giderebilirler. Tabii bunun için farklı yöntemler vardır. İlk olarak bakım yapılıp cinin neden kişiye musallat olduğu tespit edilir.

Ardından bu konuda medyumlar gerekli işlemi yaparlar. Cin musallatı eğer bir aşk sebebiyle gerçekleşiyorsa cini bu sevdadan vazgeçirmeye çalışırlar. Kendini tatmin etme amacıyla bunu yapıyorsa bu konuda farklı bir çalışma yapar. Eğer son dönemlerde yaşadığınız sıkıntılardan dolayı size bir cin musallat olduğunu düşünüyorsanız bir medyuma başvurmanız da fayda vardır. Medyum bu konu ile ilgili gerekli araştırmaları yapıp, gerekli işlemleri yapacaktır.