gizli ilimler

Gizli ilimler adındanda anlaşıldıgı gibi çok az insanın bilip uyguladıgı ve normal insanlar için gizemini korumaya devam eden son derece etkili ve yerine görede tehlikeli sanat ve bilgigi alanlarıdır

insanlıgın ilk zamanlarında günümüze kadar çok sayıda gizli ögreti ortaya çıkmış bazıları bir süre sonra gizemini kaybedip tarihe karışırken bazıları tesirlerini günümüzde dahi sürdürebilir olmuş

Gizli ilimler ifadesini ilk kez duyan bir kişi için akla gelen

“Eğer ilimse neden gizli?” sorusu olacaktır. Çünkü, belirli bir temel, esas ve kurallar içeren tüm somut araştırmalar, makaleler şeklinde belgelenir ve kayıt altına alınır. Buradaki amaç bilgi birikimini ve tespitleri gelecek nesillere, bu konuda çalışma yapan tüm kişilerle paylaşmanın yanında söz konusu ilmi çalışmaları ispatlamaktır. Bu bakımdan da gizli değildir.

Ancak; pozitif ilimler olarak adlandırılan tüm bu ilimler, dünya hayatı içerisinde var olan, somut, elle tutulabilen, gözle görülen ve sonuçları matematiksel değerlerle ölçülebilen ilim dalları için geçerlidir.

İnsan ve dünya hayatı için yapılan tüm bu pozitif araştırmalar dünya dışı hayat incelemeye başladığında sadece kendi bildiğiyle sınırlı kalmış ve kainatın sonsuzluğuna karşı aciz ve yetersiz kalmıştır. Bu noktada evreni gören bilim adamları, bir çok konuya açıklık getirememiş ve sadece inandıkları yaratıcıya iman etmek zorunda kalmışlardır.

Milyonlarca yıldan beri hatasızca kurgulanmış bu sistemde yerçekimi, güneş ile dünya arasındaki uyumlu mesafe, gezegenlerin değişmeyen yörüngeleri, ay ile dünya arasındaki çekim gücü, gezegenlerin konumları, tüm kainatın statik olmadığı ve toplu halde yörüngesinin olduğu gibi sayısız sorunun cevabı maalesef bilinmemektedir.

Gizli ilim denilince akla ne gelir

Gizli ilimler çogu zaman adı duyulan ve hakkında birkaç kelimelik bilgi sahibi olan alanlardır fakat bu bilimler insanların bu yüzeysel bildiklerinden çok daha etkili ve karmaşık bir yapıya sahiptir

günümüzdede süper güç denilen pek çok devletin gizli servislerinin bu ilimlernen ugraşan insnlarla irtibatı oldugu gerçegi göz önünde bulunduruldugunda konunun önemi daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

peki tarihten günümüze kadar bu nispette etkisi olan gizli ilimler nedir nasıl bir çalışma sistemleri vardır, gerçektende söyledigi gibi olagan üstü etkilere sahipmidirler işte buyazımızda tarihten günümüze kadar etkili olmuş 12 farklı gizliilim vardır bunlardan bazilarına kısa bilgiler aktarcagım.

Hüddam ilmi

dogadan cin peri hüddam meryema gibi soyut varlıkların da dile getiren bir ögretidir bunagöre bizim çevremizde hayatımızda çok fazla etkili olan olaganüstü varlık. vardır bu varlıklar kontrol altına alınabilir ve kişinin hizmetine sokulabilir işte belirtilen bu olanüstü varlıklar hizmete koşmaya yani köleleşmeye ecinni ilmi denir ecinni ilminde köleleştirilen iki türlü varlık vardır hüddamlar ve meryemalar. medyumlar bunlardan faydalanarak gücüne güç katarak bunları görevlendirerek istediği işi yaptırabilirler istediği kişinin arasını bozar istediğinin arasını düzeltie bunları yapan kişiye medyum hoca veyahutda cinci hoca adı verilir.