Havas ilmi

Bu yazımızda sizlere Havas ilmi ve kurallarından bahsedeceğim. İlk olarak havas ilminin ne olduğu ile başlamak istiyorum konumuza:

Havas İlmi medyumların bildiği resmi bir kurum tarafından öğrenilmeyen ve kişilerin sıkıntılarını gidermede kullanılan bir ilimdir. Kurallar üzerine kurulu bu ilimde her türlü konuda kişilere yardım edilebilmektedir, bu kurallara uyulmadığı durumlarda yapılmak istenen şeye ulaşılamaz. Havas kuranın gizli yüzüdür. Kuranda bulunan gizli anlamları bulmak ve ortaya çıkarmak, bu gizli anlamları bazı araçlarla birleştirip onlarla kullanarak kişilere yardım etmek medyumların Havas ilmi kullanma şeklidir. Havas ilmi birçok kuralı içerisinde barındırsa bile amelin gerçekleşmesi için bu kurallardan yedi tanesine uymak yeterlidir.

Havas İlmi Kur’ân ve sünnet üzeri yapılan manevî bir tedavidir. Bir ismi de RUKYE ‘dir. Rukyecilik Allah Resûlünün (S.A.V) tedavi biçimidir. Bu tedavi, mânâ âleminin doktorlarından ve mürşidlerinden alınan himmet ile yapılmaktadır. Bir adı da gizli ilimdir. Havas ilmi Allah’ın ilmidir, bu ilme sahip olmak için çok uzun bir eğitim sürecinden geçmek gerekir. Bu ilmi öğrenebilmek için bir öğretici bir mürşid şarttır .

Bir şeyhten yetki ve himmet alınmadan yapılması mümkün değildir . Havas ilmi, Rahmani cihetten melekler ,hüddamlar ve manen güçlü mümin cinlerle irtibata geçerek yapılan  kâfir cinlerle mücadele için Allah tarafından verilen bir ilimdir. Elde edilmesi oldukça zor bir ilimdir . Bu ilmin delillerinden bir taneside FETİH SURESİNİN 4.ayetinde geçmektedir.  Göklerin ve yerin tüm orduları Allah’ındır. Allah her şeyi hakkıyla tek bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibi tek O’dur. Havas alimlerinin görevi bedene giren, insanlara musallat olan kâfir cinleri oradan çıkarıp bedeni bu cinlerden temizlemektir. Havas alimleri fizik âlemindeki doktorlar farklı değillerdir, onların da tıp doktorları gibi kendilerine has metodları vardır.

Bugün piyasada bulunan medyumların hiç biri havas alimlerinin yaptığı işi yapamamaktadır. Havas ilminin geçmişi Sahabe ve Tabiin dönemine kadar uzanmaktadır. Hz. Ali, Hz. İbni Abbas ve Hz. İbni Selam gibi bazı Sahabiler ile Tabiinden Hasan Elbasri, Mukatil ibn-i Süleyman ve kelbi, Ca’fer Essadık gibi bazı Zevatı Kiram bu ilimle uğraşmış kişilerdir . Sonraki zamanlarda ise İmam Ahmed Elbuni, Şeyhi Ekber Muhyiddin’i Arabi, İmamı Deyrebi ve büyük Muhaddis İmamı Abdullah Yafii ile Ebu bekr İbni Vahşiyye ve Celdeki gibi büyük Alimler ve Veliler bu sahada kıymetli Eserler vermişlerdir. Bu İlimle meşgul olan Alimlerden biriside Hüccetül İslam İmamı Muhammed Gazali’dir. Havassül Kur’an ve El evfak gibi muazzam eserler yazmıştır. Bu  ilim uçsuz bucaksız bir okyanustur . Bir çok dalla ayrılmıştır. Özellikle Havas İlminin en önemli uğraşlarından birisi vefktir. Vefkler’in pek büyük etkisi olup Mü’minlere bir atiyye ve Rahmeti İlahi’dir.

Kısacası bu ilme vakıf olan kişiler pek çok çaresiz hastalıkları biiznillahüteala Şifaya kavuşturur, birbirlerine dargın olan kimseleri barıştırır ve şer maksatla, Mevla’nın razı olmadığı hususlarda birleşmiş ehli fesat kişileri birbirinden ayırır. Müslümanların dert ve sıkıntılarına derman olur. Bu günde bu güzide ilmin derin sırlarından faydalanarak insanlara faydalı olmak mümkündür.Ancak mümkündür derken herkesin yapabileceği bir ilim değildir.Bunun için tefsir ,hadis,fıkıh ve tasavvufla ilgili bilgiler muhakkak ki gereklidir.Özellikle tasavvufta bir mürşidi kamilden icazetli olmak şarttır.Aksi durumda tehlikelidir. Kur’an’ın hassa ve te’sirleri de tıpkı hükmü gibi kıyamete kadar geçerlidir. Her işi ehli kişi yapar eğer öyle olmasaydı herkes bugün kafasına göre doktor  olurdu ,alim olurdu ama istidat meselesi vardır ve ilahi hikmetler dairesinde herşey yerine göre verilir.

PEKİ, BU KURALLAR NELERDİR?

Sabırlı olmak: bıkmadan, yorulmadan, sıkılmadan başlamış olduğunuz iş gerçekleşene kadar tekrar tekrar denemek. Yaptığın işin sonuçlanması için beklemek altın kurallardan birisidir.

Kararlı olmak: Yaptığınız işten, onun olacağından hiç şüpheniz olmamalı şüphe kurt gibidir, yapılanları çöpe götürür

Sır tutmak: Yaptığınız, üzerinde çalıştığınız veya yaptırdığınız işlemden bahsetmemek gerekir. Bu konudan konuşmak, yaptığınız işlemler ile ilgili bilgi vermek yapılan işlemlere zarar verecektir.

Acele etmemek: Mutlaka uyulması gereken ve belki de en önemli kurallardandır. Acele giden ecele gider lafı boşa değildir. Bu ilimin kullandığı yöntemler aceleye getirilecek türden yöntemler değildir. İşte bu sebepten dolayı beklemek bazen en iyi çözüm olabilmektedir.

Temiz olmak: Burada temizlik ile kastedilen her türlü temizliktir. Zihnin temiz olması gerekmektedir ki yapılacak işleme odaklanılabilsin, aksi taktirde bu ilmin yönü o düşünceye göre yön değiştirebilir. Kalbin temiz olması yapılan işlemin tamamen saf duygularla içinde kötülük olmaksızın istemek en önemli olaylardan birisidir. Abdestli olmak, abdest dini bir işlemin en olmazsa olmaz parçasıdır, havas ilmi din üzere bir ilim olduğundan havas kullanmak için abdestli olmak gerekmektedir. İşlemin yapıldığı yerinde temiz olması gerekmektedir.

İŞLEMİN YAPILACAĞI ZAMAN

Bu konuda da özel zaman dilimleri vardır. İşlemi özellikle bu zaman dilimlerinde yapmak gerekir. Bu zaman dilimi kişiye ve yapılacak işleme göre değişebilmektedir. Ancak ne zaman ne işlem yapılacağını bilmek gerekir.