Hüddam ilmi

Bugün hüddam ilmi nedir ve hüddam ilmi ile neler yapılabilir? Sizlere bunu anlatarak bu konularda bilgi vermeye çalışacağım.

Hüddam genel olarak medyumlarla ilişkilendirilip, cinleri, şeytanları yönetmeye yarayan ilimdir. Bu ilmi gidip resmi bir kurumdan öğrenmek imkansızdır. Hüddam ilmi konusunda yetkin ve bilgili kişiler tarafında öğretilebilir. Günümüzde bu yetkinliğe sahip olan kişiler, medyumlar olarak görülmektedir.

Hüddam nasıl öğrenilir?

Hüddam ilmi bir medyumun kişiyi eğitmesi sonucu öğrenilebilir. Bu eğitimi kişiye vermeden önce medyum olan şahıs ilk olarak istihareye yatar, gördüğü ve kendince yorumladığı bu istihare sonucu kişiye bu ilmi öğretip öğretemeyeceğine karar verir. Hüddam çoğu zaman bir öğreti ile aktarılsa da el verme yöntemiyle nesiller arası aktarıldığı durumlar olmuştur. Bazı durumlarda kişiler insan üstü varlıklar tarafından bu konuda eğitim alabilmektedirler. Ancak buda gene rastgele olan bir şey değildir. Hüddam bilen bir kişi tarafından ayartılan bilgili canlı kendi bilgilerini kişilere aktarabilir. Bu konuda emir alabilir.

Günümüzde hüddam konusunda bilgili kişi sayısı ve bu bilginin büyüklüğü oldukça azalmıştır. Günümüzde belli başlı kişiler dışında hüddam ilminin tamamına hâkim kimse yoktur. Zamanında her türlü cin kabilesi ikna edilip yönetilebilirken, zamanla hüddam ilmi nesillere eksik aktarılma nedeniyle yapabildikleri sınırlandırılmıştır.

Dini kitaplarda Hüddam:

Dini kitapların büyük bir kısmında hüddam konusuna değinilmektedir. Süleyman peygamberin cinlere hükmettiğini hepimiz bilmekteyiz. Bu konuya da gene birçok kitapta yer verilmiştir. Süleyman peygamberin cinleri kontrol etmesinin sebebi bu ilimdir. Bu ilim sayesinde cinlere hükmedip onlara istediğini yaptırabilmiştir. Medyumların kullandığı ve yaptığı ilimlerden belki de en tehlikelilerinden olan bu ilim kullanmak ve öğretmek oldukça sıkıntılıdır. Şayet bu ilmi bir kişi kullanır ve kendine zarar gelirse veya hüddam ilmini kullanarak birisine zarar verirse bunun vebali öğreten kişiyedir. Medyumlar bu ilmi genel olarak Müslüman cinleri etki altına almak için kullanmaktadırlar.

Hüddam ile cine nasıl istenilen yaptırılır?

Kuran-ı kerimde her türlü sorunun, problemin cevabi vardır. Her türlü kapıyı açabilecek anahtar Kur’an da saklıdır. Kısaca çözümü çok uzaklarda aramaya gerek yoktur, tüm cevaplar zaten genlerimizi yaratanın kelamındadır. Hüddam ile cinleri kontrol edip istenileni yaptırmak ise yine Kur’an la ilişkilidir. Kuran-ı Kerim’de her sure ve ayet için görevli bir cin vardır. Müslüman medyumların ilgilendiği cinler sure ve ayetler ile görevli cinlerdir. Medyumlar hüddam ilmi kullanarak bu cinlere hükmeder ve bu şekilde o cinlerin insanlara yardım etmesini sağlarlar.bu ilim havas ilmi. ledun ilmi. ve cifir ilmine göre çok farklıdır.