Adana medyum

İyi günler din kardeşlerim bugün sizlere medyumluğun genel ve kaba hatlarıyla anlatmaya çalışacağım. Öncelikle medyumun ne olduğu konusuna değinelim. Medyumlar kalp gözleri açık olan dini ve fiziki ilimleri kullanarak insanlara yaşadıkları her türlü sıkıntıda yardımcı olan kimselerdir. Medyumların sınırı yoktur. Bir vücutları vardır ancak bu vücudun dışında hareket ederler. Tabii bu her medyum için geçerli değildir. Sadece İlm-i Ledun konusunda yeteri kadar bilgiye yeteneğe sahipse yapabilir bunu. Bu tür bir yeteneği olan medyuma hiçbir şekilde ket vurulamaz Adana’ya da istanbulad’la da aynı medyumluk hizmetini sunabilir. Medyumların bilmesi gereken bazı ilimleri vardır elbette ancak bazı medyumlara doğuştan bahşedilen bazı yetenekler vardır. Bu yeteneklerin başında İlm-i Ledun gelmektedir. İlm-i Ledun bilgisi doğuştan kişilere bahşedilir ve yüzde olarak bu yetenek bahşedilir. Yüzde bir yüzde iki Ledun bilgisi ile bir denizde kaç damla su olduğunu söyleye bilirler. Medyumların bilmesi gereken ilimlerin başında ebced gelir ebced medyumun harfleri sayıya çevirip toplaması ve aynı sonuca ulaşmaya çalışması olarak ifade edilebilir. Yani bir çeşit Sudoku denilebilir. Ebced ile medyumlar genel olarak havas ilminin konu aldığı ilimleri yaparlar bu ilimler vefk, muska, tılsım gibi ilimlerdir. Bu ilimler ile kişilere sağlanan hizmetler genelde manevi hizmetliler tarafından yapılan işlemlerdir. Kişilere verdiği hizmetler ise isteğe göre değişir ancak en çok istenilen işlemler Geri Getirme, aşık etme, intikam almak, kişileri maddi ve manevi gözle görülen ya da görülmeyen her şeyden korumak gibi. Bu bahsi geçen işlemler yani Vefk, Muska, Tılsım sadece ebced ve havas bilgisi ile yapılan işlemlerdir. Bunların yanı sıra büyü gibi birçok farklı bilgelik gerektiren ilim vardır. Büyü konusunda söylemek istediğim şey ise günah olduğudur. Bu konuda birçok farklı görüş olmakla birlikte bende kendimce bu konuda yorumumu yapmak istiyorum. Büyünün birçok farklı çeşidi vardır. Bu çeşitler arasından hangi büyünün seçildiği ve medyumlarca hangi büyünün hangi maddeyle yapıldığı büyünün günah olup olmayışını belirler. Tabi bu işleme medyumlar sonradan başvururlar son başvurulacak yöntemlerdendir büyü. İlk olarak kişilerin tabiatına bakılır ve uygun olan işlem ne ise o yapılır eğer işlem işe yaramazsa büyüye başvurulur. Kısaca özetlersek eğer büyüler duruma göre günahtır ya da değildir medyumların başvurmayı en son düşündüğü ilimlerdendir.