Afyom medyum

Hocam her yerde isimleri geçiyor ama kimse ne olduğunu ne yaptığını ne iş ile ilgilendiğini bilmiyor nedir bu medyumluk medyumlar ne yapar?

Medyum kalp gözü açık bildiği ilimler ile insanlara yardım eden din ve bilim adamlarıdırlar. Ancak baskın olan tarafları din adamı olma kısmıdır. Çünkü insanlara yardım etmek için kullandıkları ilimler dinde geçmektedir ve manevi olarak sıkıntıların giderilmesini sağlar. Bilim adamı olmaları ise biraz karmaşıktır. Çünkü insanlara bilim yoluyla yardım ettikleri bilimsel dallar sözde bilim olarak geçmektedir.

Medyumlar her türlü konuda insanlara yardımcı olur mu?

Medyumların yüzde doksanı birçok konuda insanlara yardımcı. Yardımcı oldukları konular genel olarak gönül ilişkileri ile ilgilidir ancak sadece gönül ilişkileri ile ilgili işlem yapıyorlar demek doğru olmaz. Bu kişinin isteğine kalmıştır. Geri getirme, sevdiğini kendine bağlama, aşık etme, ayırma gibi birçok işlem yaparlar genel olarak çekindikleri konu ise intikam amacıyla yapılan işlemlerdir. Burada sürekli olarak işlem diyorum çünkü medyumlara sadece büyü yapmazlar evet büyü yaparlar ancak sadece yaptıkları işlem büyü değildir. Vefk, muska, tılsım ve benzeri birçok işlemde gerçekleştirmektedirler. Genelde büyü medyumların başvurdukları son işlemlerdendir.

-Peki, medyumların telefon ile aranıp insanlara yardım etmesi nasıl oluyor hocam?

-Bazı medyumlara Allah tarafından yetenekler bahşedilir. Bu yeteneklerden en çok medyumlara verileni Ledun İlmidir. Ledun ilminin tamamı bir kişiye verilemez o derece güçlü bir ilimdir. Tereyağı keser gibi insanıda keser kılıda. Sıradan bir medyuma en fazla yüzde beş civarında verilir. Günümüzde bu ilmi sahip medyumlara gerilen genel olarak yüzde birdir. Yüzde birle bile bir denizde kaç damla olduğunu söyleyebilecek bilgeliğe sahiptir. Bu yeteneğe sahip medyumlar bir beden içerisindedir ancak sınırlandırılamazlar. Nasıl yani diye sorarsanız Afyonda olsa Orduda olsa her şehre ruhen ziyarette bulunup gerekli işlemleri yerine getirebilir.