Aksaray medyum

Yazımızı okuma amacınızın Aksaray Medyum olduğunu ve Aksaray Medyum hakkında bilgi almak istediğinizi biliyorum. Ancak öncesinde sizlere medyumluktan ve medyumluk tarihinden ufakça bahsetmek istiyorum. Sonrasında Aksaray medyum konusuna geri dönüş yaparız. İlk olarak medyumluğun tanımı yapmak istiyorum sonrasında medyumluk tarihinden hafifçe bahsederiz sonrasında ise makalemizin asıl başlığına dönerek sizleri Aksaray medyum konusunda bilgilendirerek noktayı koyarız. Lafı daha fazla uzatmadan konuya geçmek istiyorum.

Medyum kelime anlamı ile fransızca kökenli olup “Ruhötesi dünya ile iletişim kuran kişi” olarak açıklanmaktadır. Ruhötesi dünya denildiği için ölülerle iletişim kurduğu düşünülebilinir ancak tam olarak ruhötesi alem ruhların olduğu yer değildir. Medyumlar cinlerle yada diğer alemlerle iletişim kuran kişilerdir o yüzden ruhtesi dünya olarak isimlendirilmiştir.

MEDYUM ARAYIŞINDA OLMAK

Yaşadığınız sıkıntılar sebebiyle medyuma başvurmak istiyorsunuz ve bu sebeple bir arayış içerisindesiniz. Bu gayet doğal bir durumdur. Ancak bu kadar zahmete girerek özellikle Aksaray medyum aramanıza gerek yoktur. Aksaray medyum gibi bir arama yapmak gereksiz bir çabadır. İşinin ehli olan medyumlar için konumunuzun bir önemi yoktur. Zaman ya da mekân medyumlar için geçici şeylerdir. Medyumların yaptıkları işlemler direk olarak sizlerin göremediği, ruhötesi dünyaya nüfuz edip orada işlemektedir. Bu sebeple medyumları belirli bir yerde arayıp illa görerek işlem yaptırayım demek gereksiz bir istek ve zahmettir. Aksaray’da medyuma ihtiyacınız olursa Medyum Ömedr Hoca ile iletişime geçerek sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz.

Hepimiz insanız ve sıkıntılar yaşayabilmekteyiz. Bu sıkıntıları atlatmak için medyumlara başvurabiliriz. Özellikle bir şehirdeysek ve bu şehirde medyum arıyorsak bu gereksiz bir uğraştır. Örneğin Aksaray’lı bir kardeşimiz başvurmak için medyum arayışındadır ve Aksaray medyum araması yaparak Aksaray’da başvurabileceği medyumları öğrenmek istiyordur. Ancak tekrarladığım gibi bu gereksiz bir uğraştır. Medyumların yaptıkları işlemler diğer dünyada yaptığı değişimler ve manipülasyonlar sonucu gerçekleşmektedir. Bu sebeple medyumların nerede olduğu ya da işlemi nerede yaptığının bir önemi yoktur. Diğer evrende oluşturduğu manipülasyonun zaman ya da mekân gibi kavramlarla ilgisi alakası yoktur. Bu sebeple bir medyuma başvurmak ve sıkıntılarınızdan kurtulmak istiyorsanız spesifik olarak Bu gibi bir arama yapmanıza gerek yoktur. Medyumlar nerede ve ne zaman olursa olsun istenilen işlemi gerçekleştirerek sizleri sıkıntılarınızdan arındırabilecektir.

Aksaray medyumu

Aksaray’da yaşayan büyük bir kesim tarafından Aksaray medyum olarak anılan Medyum Ömer aydın hoca sizlere bildiği ilimlerle yardım etmeye çalışıyor. Yaşadığınız her sıkıntıda arayıp Ömer Hocanın yardımını isteyebilirsiniz. Kendisi Bioenerji (Kozmik Enerji, Yaşam Enerjisi olarak bahsedebiliriz hakkında daha fazla bilgi vereceğim) ve daha birçok konuda kendini geliştirmiş donanımlı bir zattır. Ülke değil şehir farkı dahi olsa sizlere yardımcı olacaktır. Şimdi Bioenerjinin ne olduğuna değinelim.

Tarih boyunca en eski çağlardan bugüne kadar geçen zamanda, çeşitli kültürlerde, duyu ötesi algıların sebebi olarak kozmik enerjinin varlığı kabul edilmiştir. Hristiyan öğretinin kutsal kitabı Incil’de Kutsal Ruh’un başlangıçta olan hayat enerjisi olarak ele alındığını görüyoruz. Çin ve Japon kültürlerinde, madde enerjinin bir tezahürü olarak kabul edilmektedir. Tao öğretisinde Ch’i, yaşam enerjisidir. Taoist Ko Hung, hu enerjiye ilişkin şu yorumu yapar: “İnsanoğlu, Ch’i’dir ve her insanın içinde Ch’i bulunur. Hatta Cennet, Dünya ve diğer her şey bile hayatta kalmak için Ch’i’ye ihtiyaç duyar.” Reiki’de Ki (Ch’i), evreni hareket ettiren yaşam enerjisidir. Japon dini geleneklerinde Ki, yaşayan her şeye geçen evrensel enerji olarak tanımlanır. Hayatın kendisi ve var oluş gücüdür. Tann ve kutsal ruh ile eş anlamlıdır. Hint felsefesine gelince, beş formda kendini gösteren ve canlı hayatı besleyen kozmik enerji, “Prana” olarak adlandırılmıştır. Prana (yaşam soluğu), tüm bireysel birimler ile evren arasındaki bağlantıdır. Hindulann kutsal metinlerinde, vücuttaki çakralar aracılığı ile bedene alınabilen kozmik (hayat) enerjisinden bahsedilir. Doğulu avatarlara göre, insanın fiziksel sinir sistemi yanında ruhsal sinir sistemi de vardır. Gözle tabii ki görülmesi mümkün olmayan ruhsal sinir sisteminin görevi yaşam enerjisini kozmostan bedene aktarmaktır. Bilim dünyası ile ciddi ortak çalışmalar yürüten Himalaya Enstitü Başkanı Svvami Rama, prana olarak adlandınlan kozmik enerjiyi şöyle tarif etmektedir:

“Prana, evrenin yaşam enerjisidir. Hint felsefe okullarından birine göre, bütün evren akashadan (uzay ya da eter) oluşur. Akasha, evrenin sonsuz, içine her şeyi alan maddesidir. Prana ise evrenin sonsuz var olan, her şeye yayılan (kozmik) enerjisidir. Evrenin bütün değişik biçimleri prana enerjisi ile beslenir. Pranayı denetlemeyi öğrenen kişi evrendeki fiziksel ve zihinsel bütün enerjiler gibi kendi beden ve zihnini de denetlemeyi öğrenmiştir.”