Diyarbakır medyum

Diyarbakır medyum arayışına girdiğinizde karşınıza çıkan bu sayfada sizlere Diyarbakır büyü yapan hocalar ve muska yazan hocalar hakkında elimden geldiğince bilgi paylaşmaya çalışacağız. İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan büyü, tarihsel devirlerde hemen her toplumda ve her dönemde karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak aşk hayatını, maddi hayatı istenilen sonuca ulaşmak için, beşerin başa çıkamadığı konularda, maddi dünyanın ötesinde esrarengiz etkiye sahip dış güçler aracılığıyla sonucu etkileyip yönlendirme işlemlerine büyü adı verilir. Büyünün insan üzerindeki etkisi psikolojik olduğu kadar fiziksel anlamda da göze çarpmaktadır. Büyü genel olarak menfaat ve amaçlanan pozitif sonuçlara ulaşmak için de kullanılmaktadır.

-Hocam medyumlar kimlerdir? Ne iş ile ilgilenir ne tür işlemler uygular?

-Sevgili kardeşim medyumlar sizlere yardım etmeyi kendine ana amacı edinmiş olan kalp gözleri açık cinlere hükmedebilen. İnsanlara yardımcı olan başta İslam olmak üzere neredeyse bütün dinler hakkında bilgisi olan din ve bilim insanlarına verilen genel isimdir. Yaptıkları işlemleri üç ana başlıkta toplayacak olursak ve bunu en çok istenenden en az istenen ve yapılana sıralayacak olursak ilk sırada gönül işleri ile ilgili işlemler olurdu. Yani evlilik aşık etme bağlama ayırma geri getirme soğutma ve türlü işlem bulunur. Sonra iş ile ilgili işlemler başı çekmektedir. Yani terfii etme bir işin alınması gibi. Bunlardan sonra en çok istenen işlem ise intikam ile ilgili işlemler oluyor. Daha detaylı bilgi için diğer yazılarımızı okuyabilirsiniz.

-Kendi ismini vermeden kendine sadece Diyarbakır medyum diyen kişiler hakkında ne düşünüyorsunuz?

-Burada Diyarbakır sadece bir örnek bir şehrin ismini verip onunla kendine medyum diyen kişilerden bahsedeceğim şimdir. Bu kişiler iki gruba ayrılır bir grup sadece bilgi vermek amacıyla yazılar yazar insanlara bir zararı yoktur. Arada kendilerinin başarılı buldukları medyumların sayfalarını paylaşırlar. Diğer grup ise tabiri caizse hırsızdırlar. İnsanları paralarını çaldıkları yetmezmiş gibi birde umutlarını çalarlar. Ayrıca kendilerine ait sahte medyum ihbar hattı gibi sitelerle başarılı medyumları karalarlar. Bundan dolayı bu kişilere itibar etmeyiniz.

DİYARBAKIR BÜYÜ YAPAN HOCALAR

Diyarbakır medyum Türkiye’nin hemen her yerinde konunun uzmanı medyumlar tarafından yapılan pek çok büyü çeşidi vardır. Büyülerin yapılış şekli ve uygulanışı bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Büyülerin uygulanışındaki bu değişikliklerin sebepleri; coğrafi konum, kültürel farklılıklar, dini inançlar, iklim değişiklikleri vs. gibi sebepler büyülerin uygulanma biçimlerinde değişlikler yaratabilmektedir. Peki akıllarda oluşan soru işareti iklimin büyüye ne gibi bir etkisi olabilir? Bilindiği üzere her iklimin kendi bitki seleksiyonu söz konusudur. Ege’de yetişen bitkiye pek nadirdir Doğu’da rastlanması, bu sebepten ötürüdür ki Diyarbakır’da büyü yapan medyumların el verme, doğuştan gelen yeteneklerle bazı tinsel güce sahip olan uzman medyum ve büyücüler büyü esnasında kullandıkları bitkiler değişiklik göstermektedir.

Bu değişikliklerden yola çıkarak büyü ritüelinde kullanılan malzeme ve bu malzemenin uygulama biçimi de değişiklik gösterir. Bu ve bunun gibi değişiklikler göz önüne alındığında büyünün adı ve etki alanı değişmese de ritüelde kullanılan malzeme değişiklik gösterir ve uygulama biçiminde de değişiklik söz konusu olur. Coğrafi konumun etkisinden de kısaca bahsetmek gerekirse, topografik yapıya bağlı olarak akarsu yakınlarında olan yerleşim yerlerinde yapılan toplu büyü ritüellerinde büyü yapılacak alan olarak akarsu kenarı tercih edilmektedir. Geçim kaynağı tarım olan bir bölgede yağmurun yağmaması bütün bölge halkının uzman Diyarbakır medyum önderliğinde büyü ritüelini akarsu kenarında gerçekleştirir ve bu tür büyülerde genelde küçükbaş bir hayvan kurban edilir.