Düzce medyum

Düzce’nin Medyum hocası olarak büyük saygı gören medyum hocası medyum Ömer AYDIN Hoca sizlerin Düzce’de medyum arayışınızı dindirmek ve sizlere yardım eli uzatmak için burada. Bildiği ilimler ve sahip olduğu yetenekler ile sizlere neredeyse her konuda yardımcı olmaya çalışacak olan hocamızdan yardım almak için tek yapmanız aramak. Büyü yapma bozma vefk yapma gibi ilmi bilgilerinin yanı sıra Bioenerji gibi enerjilerin yönetimini yapabilen hocamız sizlere bir telefon uzakta. Bioenerjinin ne olduğuyla ilgili bilimsel ve düşünsel görüşüm şudur:

Bedenimiz sadece bir kemik, deri ve organ topluluğu yığınından ibaret değildir. İçimizde kozmik enerjinin oluşturduğu yaşam gücünü veren bir “enerjik beden” saklı bulunmaktadır. Enerjik bedeni çeşitli anlayışlar farklı farklı isimlerle adlandırmaktadır; astral beden, ruhsal beden, biyoplazma, ikincil beden, aura, bioenerji… Ezoterik literatüre dönüp baktığımızda,

enerjik bedene sahip olanların yalnızca insanlar olmadığı gibi bir iddia ile karşılaşırız. Aynı şekilde hayvan, bitki gibi canlılar ve hatta kristal gibi cansız maddelerin yoğunlaşmış kozmik enerjinin oluşturduğu ikincil bir bedenleri olduğu kabul edilir.

Günümüzden çok önce, tarihin en büyük inisiyesi olarak kabul edilen Trakyalı Örfe, ruhun bir birlik (monad) olmasına karşın, bedenlendiğinde üç araca sahip olduğunu düşünürdü. Ilımlar esiri, havai ve dünyevi bedenlerdi. Orfik gizem anlayışında, esiri beden, tamamen spiritüel kozmik ruha karşılık gelirdi. Kısmen spiritüel, kısmen maddi olan havai İH*den, önceki yaşamların hatıralarını saklardı. Dünyevi araç ise maddi bedendi. Günümüzde ezoterik ve spiritüel literatürde insan ve bazı yeni görüşlere göre hayvan, bitki ve bazı cansız maddeler de fiziki beden, ruh ve can üçlüsünün bir bütünlüğünden meydana geldiği kabul edilmektedir. Can, Ivden ile ruhu birbirine bağlayan kuvvet olarak kendini gösterir.

Ancak birkaç radikal bilim adamını hariç tutarsak, ruhsal benliğin ve spiritüel alemin varlığı bilim tarafından kesin kez reddedilir. Bunun sebebi, ruhsal varlığın, ince/enerjik bedenin, psi’nin standart bilimsel metotlarla gözlemlenebilir ve ölçülebilir olmamasıdır. Ve büyük olasılıkla da bu hep böyle kalacaktır.