Karabük medyum

Hepimiz insanız ve sıkıntılar yaşayabilmekteyiz. Bu sıkıntıları atlatmak için medyumlara başvurabiliriz. Özellikle bir şehirdeysek ve bu şehirde medyum arıyorsak bu gereksiz bir uğraştır. Örneğin Karabüklu bir kardeşimiz başvurmak için medyum arayışındadır ve Karabük Medyum araması yaparak Karabük’de başvurabileceği medyumları öğrenmek istiyordur. Ancak tekrarladığım gibi bu gereksiz bir uğraştır. Medyumların yaptıkları işlemler diğer dünyada yaptığı değişimler ve manipülasyonlar sonucu gerçekleşmektedir. Bu sebeple medyumların nerde olduğu ya da işlemi nerede yaptığının bir önemi yoktur. Diğer evrende oluşturduğu manipülasyonun zaman ya da mekân gibi kavramlarla ilgisi alakası yoktur. Bu sebeple bir medyuma başvurmak ve sıkıntılarınızdan kurtulmak istiyorsanız spesifik olarak Karabük Medyum gibi bir arama yapmanıza gerek yoktur. Medyumlar nerede ve ne zaman olursa olsun istenilen işlemi gerçekleştirerek sizleri sıkıntılarınızdan arındırabilecektir. Bu sebepten dolayı Karabük Medyum gibi şehir bazlı bir medyum arayışına girmeniz gereksiz bir uğraş olacaktır.

KARABÜK AŞK BÜYÜSÜ

Karabük medyum konusuna girmeden önce medyum tarihinden ufak bir bilgi vermek istiyorum. Hz. Adem’den bu zamana kadar kültürlerin oluşması için inanışlar ve adetler sürekli olarak yeni mitler üretmektedir. Karabük’da Hitit imparatorluğundan bu zamana kadar yerleşik hayatına devam etmektedir ve birçok farklı kültüre ev sahipliği yapmıştır. Semavi dinlere geçen kültürler, semavi dinlerin öncesinde edinmiş oldukları kültürleri birdenbire bırakamazlar. Bu yüzden medyumluk tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Osmanlı zamanında sıklıkla hastaları tedavi etmek için bir şaman tarafından gerçekleştirilen ritüeller, şu an form değiştirmiş halde günümüzde büyü, afsun, üfürük adları ile kullanılmaktadır.

Yukarıda bahsettiğim ritüellerden biriside aşk büyüsüdür. Aşk büyüsü, Karabük medyum arayan bir çok kişinin derdi ve sıkıntısıdır. Bir sevdiği olan ve bu sevginin karşılıksız olduğu durumlarda olan kişiler artık bir çözüm arayışına girerler ve medyumlarla çalışmaya başlarlar.