Medyum Ömer Aydın kimdir?

Bağlama büyüsü uzmanı olarak uzun yıllardır hizmet vermekteyim, 1962 Erzurum Aşkale’de dünyaya geldim. Bütün hayatımı gizli ilimleri, insanların hizmeti için kullanmaya adadım. Medyum Ömer hoca olarak internet platformunda da aşk büyüsü, bağlama büyüsü başta olmak üzere, vefk ilmi çerçevesinde, ailevi, kişisel, sorunları çözmekteyim. Ele aldığım vefkler, almış olduğum hüddam ilmi ve vefk ilmi ile, insanlara yardımcı olmaktayım. Gizli ilimlerde yetişmek için, Suriye Irak ve Türkiye’de saygın ariflerden ve hocalardan eğitim ve terbiye aldım. Amacım insanlara yardım etmektir. Hüddamlar ve yaptığım güçlü okumalar, hazırladığım tılsım ve vefkler, insanların işini kolaylaştırdıkça ben de mutlu oluyorum.

Doğa Üstü Enerjiler

Doğa üstü diye tabir ettiğimiz, hüddamlar, cin toplulukları, insanların yaşam alanı olan fiziksel alemden çok farklı bir boyutta yaşamlarını sürdürmektedirler, zaman zaman, insanların büyü yolu ile onlara bazı işleri yaptırması yüzyıllardan beri bilinen yöntemlerle olmaktadır. Bu yöntemlerin büyük çoğunluğu da insanların hayatlarını etkileyecek şekilde gerçekleşmektedir. Ben medyum hoca olarak, büyü yapmıyorum, bağlama büyüsü aşk büyüsü diye tabir ettiğimiz bu kavramlar, halk arasında böyle adlandırıldığı için ben de bu kavramları kullanıyorum. Esasen yaptığım iş ve verdiğim hizmet, vefk terkip etmektir. Vefk bildiğiniz gibi, sadece dini kurallar çerçevesinde geliştirilen Havas ilimlerinin bir parçasıdır ve oldukça işe yaramaktadır. Vefk ilmini aldığım yıllarda, Astroloji ilmi, hüddam ilmi, burçlar ilmi, remil ilmi vs. gibi ilimleri de almak zorundaydım ve büyük bir istek ve heyecanla bu ilimleri tahsil ettim.

Kainatta Her şey Titreşiyor

Akademik olarak fizik, matematik, mekanik ve kimya ilmi tahsil etmemiş olsam da, gizli ilimlerden aldığım bilgiler, bu gün metafizik bilimi ile ortaya çıkmaya başlayan bazı gerçeklerin, aslında zahiri ilimlerle paralel olduğunu gösterdi. Şöyle ki akademik bilimlerde de enerjinin, her şeyin kaynağı olduğu gerçeği keşfedildi. Evrendeki her şeyin temel yapı taşının atomlar olmadığı, onların altında nötronlar, protonlar ve elektronların da altında esas gücün enerji olduğu ve evrende her şeyin titreştiği gerçeği ortaya çıktı. Madem ki kainattaki her şeyin, ortak temeli enerjidir, o halde her zerre belli bir frekansta titreşmekte,

her şey hareket etmekte ve bu enerjiler birbirilerine tesir etmektedir. İnsan beyninden yayılan düşünce dalgaları da birer enerji formu olarak, titreşiyor, hüddam adını verdiğimiz varlıkların da bilinçli enerjiler olduğu ve insan beynine nüfuz edebildiklerini biliyoruz. Şimdi hülasa enerji, evrende hiç bir yere kaybolmadan, sadece dönüşerek hayatı ve hareketi mümkün kılıyor. Bilinçli enerjiler, irade sahibi olarak, başka kaynaklara nüfuz edebiliyor. Bir insanın, bir hüddam tarafından tesir altına alınması, sezgi-algısının yani istenen frekans aralığının açık olmasını gerektirir. O kanal açıldığında, hüddamlar da cinler de ve başka varlıklar da enerjinin başka bir formunda ve başka bir boyutunda karşılıklı alış veriş içine girebiliyorlar. Her ne kadar, bu varlıkların yaşam sürdüğü boyutlar fiziksel- astral olarak birbirinden ayrılsa da…

Medyumlar ve Vefk

İşte değerli okurlarım, biz medyumların yaptığı şey; bu enerji odaklarını, istediğimiz kişiye yönelterek, karanlık bir atmosfere projektör tutar gibi yöneltmektir. Bu gücü vefk ve gizli ilimlerden alıyoruz. Anahtarlarımız bunlardır. Bu bağlamda aşk büyüsü, bağlama büyüsü, gideni geri getirme büyüsü, kısmet açma büyüsü gibi nice işlemleri yaparken, belirlenmiş amaçları yerine getiren bilinçli varlıklar olan hüddamları yani projektörleri belli odaklara yöneltiyoruz. Bu etkileşim, insan düşüncelerini değiştirmekte, değişen düşünceler de duyguları değiştirmektedir. Büyü- vefk işlemlerinin en basit açıklaması bu şekildedir. Bu gizli boyuttaki çalışmaları yapmak, bu enerjileri harekete geçirmek, biz medyum hocaların uğraştığı bir alandır. Her konuda beni arayabilir, büyü tespiti, büyü bozma işlemi, fal ve yıldızna mebakımı gibi hizmetleri de alabilirsiniz.