medyum ömer aydın kimdir

Ülkemizde, sayılı gerçek medyum hocalardan biri olan Medyum Ömer Aydın hoca, evliyalar soyundan İbrahim Hakkı Hazretlerinin oğlu Mehmed Şâkir Efendinin yeğeni Yusuf Efendinin torunu olarak 1962 yılında dünyaya geldi. Doğum yeri Erzurum/Aşkale’dir. Ömer hoca babasının görevi nedeni ile, Hatay iline ailece göç etti. Hatay’da kaldığı sırada, hafız olan ve havas ilimlerinde yetişmiş olan Suriyeli Ahmad efendi tarafından görülür ve bu çocukta doğaüstü güçlerin var olduğunu sezer. Hemen çocuğun babası ile görüşerek, bu çocuğun özel biri olduğunu, hayatının boşa gitmemesi gerektiğini, onun özel eğitim alması gerektiğini anlatır. Babası da bu çocuğun eğitim almasını kabul eder, Hatay ilinde, çok değerli muhterem bir hoca olan Affan hocadan ders alır. Medyum Ömer Hoca, Affan hocanın yanında yetişir ve hafız olur.

Görevi nedeni ile Ömer hocanın babasının yine tayini çıkar, aile Mardin Silopi’ye yerleşir. Ömer hoca burada ilk öğretim tahsilini çok başarılı bir şekilde alır.12 yaşına geldiğinde ise, babası onu eğitim alması için, Yahya hocanın yanına verir. Referans olarak da Suriyeli Ahmad hoca efendiyi gösterir. Yahya hoca, küçük Ömer’e bir kaç soru sorar ve beklediği cevapları alınca bu çocuğu yanına almayı kabul eder. 2 yılda alabileceği tüm ilmi tahsil edip, Basra’ya gönderilir. Orada da ilimde derinleşir. Sonra da Yahya hoca efendinin teşviki ile bu kez, Irak /Bağdat’a gider. Burada çok değerli bir arif hoca olan Muhammed hocadan da eksiklerini tamamlar. Burada da bir sene kalmıştır. Yıllar yılları kovalar ve askerlik çağı gelir, bu arada Ömer hocanın babası da emekli olmuştur. Askerliğini başarı ile bitirip teskeresini alan Ömer hoca, İstanbul’a yerleşir ve evlenir. 5 yıllık İstanbul yaşamından sonra da İzmir’e yerleşir. Burada da 4 yıl kalan Ömer hoca daha sonra Mersin ve oradan da Erzurum’a gelir.
Ömer hoca Havas ilimlerinde çok iyi yetişmiş ve bu işe yıllarını harcamış gerçek hocalardan biridir. Ömer hoca binlerce insan için, almış olduğu ilimden yola çıkarak vefk ilmi ile yardımcı olmuş ve olmaya devam etmektedir. İnternet ortamında da kendisine erişmek isteyenlere daha hızlı ulaşma imkanına kavuşmuştur. Ancak siz değerli okurların, internetteki her siteye güven duymamalarını, yorumlara itibar etmemelerini tembihler.

Kendi kendini överek para kazanan ve kendine hocayım diyen insanlara karşı dikkatli olmanızı ister. Ömer hoca bu sitede, yaptığı çalışmaların bir kısmı hakkında bilgi vermektedir, daha detaylı bilgiler için telefon numarasını arayarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ömer hoca, vefk işlemi yaptırmak isteyenlerden, şunu bekler, inanmak ve asla inancını yitirmemek! Çünkü inançsızca yaptırılan işlemlerden hayır gelmez.