Medyum Nedir

Medyum, Allah tarafından özel yetenekler ve ilimler ile donatılmış kişilerdir. Onlarda Allah’ın bir kuludur ancak bazı yönlerden gelişmiş özellikleri vardır. Hayatında sıkıntı yaşamış insanlara yardım etmek için ellerindeki bu yetenek ve ilmi kullanırlar. Bu ilim ve yeteneklerinin yanı sıra kendilerini diğer dinlere ve kültürlere ait bilgileri ilimleri katarak işlem kapsamını geliştirebilirler. Müslüman bir medyum çoğu işleminde rahmani ve müslümanlık kaynaklı işlemleri tercih etseler de bazı istisnai durumlarda diğer dinlerde bulunan işlemleri yeniden düzenleyerek kişilerin amaçlarına ulaşmaları için kullanırlar. Başka dinden işlemleri bazen kullanacağı varlığın o dine mensup olmasından dolayı değiştirirken bazı durumlarda tek tercih edilebilecek işlem diğer dinlere ait işlemler olabilmektedir. İslami medyumlar bu konuda gördükleri eğitim ve ilimleri eşiğinde o işlemi bir şekilde islam eşliğinde kullanmaya, gerekirse işlemi modifikasyona uğratmaya çalışırlar.

Medyumlar dünya kültürünün her bölümünde bulunmaktadırlar. Her kültürde ve dinde medyumun anlamı farklılık gösterir. Kimi yerde şamanizm ile daha iç içe bir işlemdir, kimi yerde gelecek hakkında bilgi vermek amacıyla işlemler yaparlar, kimi yerde ölülerle iletişimi geçerler, kimi yerde medyumlar kötü ruhların tespitini ve o ruhlardan korunmayı sağlarlar. Ancak her türlü kültürde medyum anlayışı vardır.

Medyum kime denir

Medyumlar tinsel dünyada cinler ve insanlar arasında iletişim kuranlara verilen bir isimdir. Medyum kelimesi latince bir kelime olup yunan kökenlidir. Medyum denildiği zaman bir çoğumuzun aklına fal bakan, büyü yapan veya gelecekten haber veren kişi gelir. Oysa medyumlar ve medyumluk dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde cidden saygı duyulan bir meslektir. Medyumlar; zaman, ve mekân kavramları gözetmeksizin, hiçbir obje, tarot destesi, su, kahve, benzeri şeyleri aracı kılmadan her an yaşadığı dünya ile eterik dünya arasında, bağ vazifesi gören kişi demektir. Medyumlar bu eterik bağı genelde kendi isteğiyle yapar, bazen isteği dışında da bu bağ otomatik oluşabilir. Medyumlar; şüphesiz ki, enerji yoğunluğunu hissetmesiyle, bir takım olayları, farklı güçleri kullanırken kendine ve karşısındaki insana karşı daima saygılı olmak zorundadır. Kimi medyumların; “her şeyi bilirim”  gibi çok iddialı yaklaşıp bir şeyleri bilmemesi nedeniyle günümüzdeki medyumluk yapısı özelliğini kaybetmiştir. Allah peygamber kullarına mucizeler; veli kullarına kerametler; insanlardan bazı insanlara his, duygu, müşehade, ilham nasip eder. Medyumlar ve medyumluk bu sınıfa dahildir. Gelişmiş ülkelerde medyumlar sayesinde cinleri devletler ve ülkeler arası sırları öğrenmek için kullanırlar. İslam dini için en önemli unsur Gaybı Allah’tan başkasının göremeyeceğidir medyumların görebildiği sınırlar vardır bunların haricinde yakın geleceği görebilirler. Dünyanın en ünlü medyumları bile sadece fikir olarak konuşmaktadır bunun nedeni ise kesin konuşamamalarıdır. Tabi ki bunun yanında dolandırıcı ve düzenbazların olduğu gerçeğini yinelemek isteriz. Yeryüzünde kesin olacak diye konuşan kendine medyum adını veren ve insanların zayıf yönlerini kullanarak maddi kazanç sağlamaya çalışan bu tarz kişilerden uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. Medyumların birden fazla meziyete sahip oldukları konusunda parapsikoloji bilimcileri hemfikirler. Günümüz Türkiye’sinde medyumların bağlama büyüleri bozmaları- kötü büyüleri bozmaları en çok talep gören durumların arasındadır. Papaz büyüsü dünyanın en kötü büyülerinden biridir kötü ruhlu medyumlar ve adından da anlaşılacağı gibi papazlar tarafından yapılabilen bu büyü ancak iyi bir ruha sahip medyumlar tarafından çözülmektedir. Büyü İslam dininde yasaklanmış olmasına rağmen bunu panzehir olarak iyi niyetli kullanmanın sakıncasının olduğunu düşünmemekteyiz. Aşk Büyüsü çeşitli sebeplere dayanarak yapılabilmektedir bunun kötü bir biçimde kullanılması durumunda zararlarının önüne geçmek mümkün olmayacaktır. Medyumların yakın gelecek ile ilgili öngörüleri ve duyuları normal insanlarda bulunmayan durugörü ile mümkün olmaktadır. Kimi zaman medyumların ruhsal varlık ile hareket ettiklerini bilinmektedir bunların dışında üstün durugörü ile kendilerini normal insanlardan soyutlamışlardır. Medyum ömer AYDIN durugörü ile hareket ettikleri ve bu ölçüde sizinle birlikte iştirakçi olan ruhlar tarafından seanslarda size yardımcı olunmaktadır. Unutmamak gerekiyor ki dünya üzerinde iyi medyumlar kadar kötü medyumlar ve dolandırıcılık amacı taşıyanlar bulunmaktadır kuru laflara aldanmamanızı tavsiye ederiz.