Velfk ilmi nedir

Vefk’in sözlük anlamı uyum ve denge demektir, vefkin sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya bir köşeden diğer köşeye olan evlerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olduğu için bu adı almıştır, dini terminolojide ise vefk, etkili Dua demektir.Vefk metafizik alemden kaynaklanan bir sorunun düzelmesi veya hedeflenen bir isteğe ulaşabilmek için gerekli manyetik ışının her hangi bir noktaya transferini mümkün kılarak ve semanın her hangi bir katına tünel açmaya yarayan, metafiziksel bir mikroçiptir.

Vefk bir dörtgen içerisine birbirlerini dik olarak kesen doğruların arasında meydana gelen dörtgenlere, belirli zaman ve şartlarda, belli kurallara uyulara sayılar, sayıların değerlerinde harflerin , kelimeler yada sayıların, harflerin ve kelimelerin beraber yazılmasıyla meydana getirilen anlamlı şekillerdir .

Belirli bir amacı elde etmek için yapılan vefk, doğru kurallarla yazıldıktan sonra, derecelerinin hizmetlilerinin isimleri bulunur. Bu hizmetliler Dua ve yemin vasıtasıyla istenen işlerde Allah’ın (C.C.) izniyle görevlendirilir ve bu şekildeetki eder.

Vefkler her sırasında bulunan kare sayısına ya da özelliğine göre isimlendirilir. Mesela bir sırasında 3 kare varsa üçlü, 4 kare varsa dörtlü vefk, bulunduğu gruba göre, Toprak, Hava, Ateş ve Su vefki olarak, bağlı bulunduğu gezegene göre, Güneş vefki, ay vefki olarak isimlendirilir. Vefklerin bunlardan başka daha bir çok çeşidi de vardır.

Vefklerde kullanılan harfler ve sayılar Arapça olarak yazılırlar. Arap alfabesindeki harflerin Ebced hesabında karşılıkları vardır, vefki yapılacak kelimenin veya cümlenin harflerinin sayısal değerleri Ebced hesabı tablosunda muhakkak bulunur, toplanır ve elde edilen sayısal değerin vefki yapılırak istenen şeye uygun kullanılır.

Kişiye özel yapılan Vefklerde, kullanılan kelimeler genelde Kuran-i Kerim Ayetleri talebin kendisi veya Allah’ın (C.C.) Esma ül Hüsnasıdır. Büyü ve buna benzer işlerde kişi ve şahıs isimleriyle beraber Esma, Ayetler ve başka birçok kelimeler de kullanılarak büyüler hazırlanır.

Vefkin yapılış kurallarını bilmek gerekir bundan dolayı herkes yapamaz, bundan başka, burçlar, burçların özellikleri, uğurlu gün ve geceleri, birbirleri ile olan dostluk veya düşmanlıkları, burçların yönetici gezegenleri, gezegenlerin birbirleriyle olan dostluk ve düşmanlıkları, gezegen ( yıldız ) saatleri, gezegenlerin tütsüleri, günlerin ve gezegenlerin hizmetlilerinin isimleri ve vefkin derecelerinin hizmetlilerinin isimlerini bulma metotlarını da bilmek gerekmektedir. Bunları bilmeden vefk yapmanın mümkünatı yoktur ve her hocayım diyenin yağamayacağı şeylerdir.

KORUMA VEFKİ NEDİR?

Kişilerin sıkıntı çektikleri manevi konularda kişilere yardım edip onların korunmasını, kişiye zarar gelmesini engelleyen bir tür çalışmadır. Birçok farklı ama için yapılabilmektedir. Ne gibi amaçlar için yapıldığını da yazımızın ilerleyen kısımlarında anlatacağım.

Koruma vefki özel bir konuda başarıya ulaşmak, belirli bir konuyu kontrol altına almak amacıyla yapılmasının yanı sıra genel bir koruma amacıyla da yapılabilmektedir. Yani siz özellikle nazara karşı bir koruma vefki isteyebilirsiniz, ayrıca nazarda dahil olmak üzere her türlü kötülükten, düşmandan, zarardan, musibetten kurtulmak için bu işlemi yaptırabilirsiniz. Kişinin bunu bulundurduğu ortamda kişiye manevi bir kalkan, manevi bir zırh oluşturur. Ona gelecek olan kötülükler bu zırhtan geçemez. Bu işlem cevşen ve muska ile neredeyse aynı görevi görmektedir, ancak bu ikisinden farklı olarak kişiye özel dualar ve bu dualara uygulanan ebced hesabı ile donatılmıştır. Kişileri koruduğu konular; Cinler, büyüler, kötülükler, nazar, şeytan, bela ve bazı insanı duygulardan (korku, endişe gibi) kişileri korumaktadır. Bunların yanı sıra bazı özel durumları olan kişileri koruyabilmektedirler; Bebekleri, hamileleri ve hastaları.

CİNLERDEN KORUMA

Cinlerden koruma musallatlara binaen yapılır, musallata uğramış kişiyi kurtarmak kişiyi rahatsız eden ruhani varlıkları uzak tutmak ve sorunu ortadan kaldırmak adına bu işlem uygulanabilmektedir.

BÜYÜDEN KORUMA

Kişi kendisine büyü yapıldığından şüphe ediyor olabilir. Bu şüphe doğru bir şüphede olabilir yanlış bir şüphede olabilir, kişiye özel büyülerden koruma vefki yapılır ve kişinin büyülerden sıkıntı çekmeyişi garanti altına alınır.

KÖTÜLÜKLERDEN KORUMA

Bu koruma işlemi ise kişilere haset etmiş, onları kıskanan ve onlardan intikam almak, zarar vermek ve bir şekilde canını yakmak isteyen kişilere karşı yapılır.

NAZARA KARŞI KORUMA

Bazı durumlarda kişiler kendilerine nazar değdiğine inanabilmektedirler, bu kişiler nazardan korunmak için nazar boncuğu gibi ufak ve değersiz bir parçaya bel bağlayıp ondan medet umabiliyorlar. Bu işlem işi şansa bırakmadan kişiyi nazara karşı korumaktadır.